• در انبار موجود نیست
  نیم تنه اندازه طبیعی - 19 قسمتی نیم تنه اندازه طبیعی - 19 قسمتی

  این نیم تنه در اندازه طبیعی و با دقت زیاد در مونتاژ ساخته شده و مناسب برای کلاس های آموزشی شبیه سازی آناتومی بدن انسان می باشد.

  این مدل شامل 19 قطعه ازجمله: نیم تنه، سر (2 بخش)، مغز، ریه (4 قطعه)، قلب، نای، مری و آئورت نزولی، دیافراگم، معده، اثنی عشر با پانکراس و طحال، روده، کلیه، کبد و مثانه (2 قطعه) می باشد.

 • در انبار موجود نیست

  این مدل فاقد جنسیت بوده و در اندازه طبیعی ساخته شده است که شامل 20 قطعه از جمله : نیم تنه، سر، چشم، مغز، ریه، جناغ سینه و دنده های متصل بهم (2 بخش)، قلب بخش)، معده (2 بخش)، کبد، طحال، کلیه، روده (4 قسمت)، مثانه، اعصاب نخاعی، مهره (2 بخش) می باشد.

  همچنین در این مدل، ستون فقرات و مهره ها نیز مشخص می باشد.

 • در انبار موجود نیست

   این نیم تنه در ابعاد واقعی ساخته شده و مدل مشترک مرد و زن بوده که شامل 21 قطعه می باشد. این قطعات عبارتند از :
  نیم تنه، سینه، سر، چشم، مغز، مهره اعصاب نخاعی، ریه (2 بخش)، قلب (2 بخش)، کبد، کلیه،
  معده، روده (2 بخش)، دستگاه تناسلی مردان (2 بخش)، دستگاه تناسلی زن با جنین (3 قسمت)، معده و روده

 • در انبار موجود نیست

  این نیم تنه برای هر دو جنس مرد و زن قابل استفاده بوده و شامل 40 قطعه می باشد از جمله :

  نیم تنه، سینه ، سر، چشم، مغز (8 قسمت)، مهره اعصاب نخاعی (4 قسمت)، ریه (4 قسمت)، قلب (2 قسمت)، نای، مری و آئورت نزولی، دیافراگم، کبد، کلیه، معده (2 قسمت)، روده (4 قسمت)، دستگاه تناسلی مردان (4 قسمت)، آلت تناسلی زن و جنین (3 قسمت).

 • در انبار موجود نیست

  این مدل در اندازه واقعی ساخته شده که در بالا تنه فاقد جنسیت است و در قسمت پایینی تنه، شامل دستگاه تناسلی مرد و زن می باشد که قابل جابجایی و تعویض هستند.

  در این مولاژ کاسه سر باز بوده و نیمی از مغز مشاهده می شود. گردن و قسمت جلوی تنه، باز است به طوری که سیستم عصبی و ساختارهای عروقی قابل مشاهده باشند.

   سینه و شکم بطور کامل باز هستند تا سایر اندام های داخلی به راحتی دیده شوند.

 • در انبار موجود نیست

  این مدل در اندازه واقعی ساخته شده و تمام جزئیات را با دقت نمایش می دهد. همچنین این مدل شامل دستگاه تناسلی مرد و زن می باشد که قابل جابجایی و تعویض هستند.

  ناحیه سر برش خورده تا نیمی از مغز را نمایش دهد. قسمت جلویی گردن تا سطح شکم باز بوده تا ساختارهای عضلانی، عصبی، عروقی و ساختار غدد مشخص باشند.

  همچنین پشت مدل باز بوده تا بتوان لایه عضلانی، ستون فقرات، نخاع، و شاخه های عصبی را به مشاهده کرد.

 • در انبار موجود نیست
  نیم تنه زن 1/2 اندازه طبیعی - 15 قسمتی نیم تنه زن 1/2 اندازه طبیعی - 15 قسمتی

  این نیم تنه زن شامل 15 قطعه از جمله:

  نیم تنه، سر (2 بخش)، مغز، ریه (2 بخش)، قلب (2 بخش)، معده، کبد، کلیه، لوزالمعده و طحال، روده، دستگاه تناسلی زن (2 بخش) می باشد که در ابعاد 1/2 اندازه طبیعی ساخته شده است.

 • در انبار موجود نیست
  نیم تنه مرد 1/2 اندازه طبیعی - 13 قسمتی نیم تنه مرد 1/2 اندازه طبیعی - 13 قسمتی

  این نیم تنه مرد در ابعاد 1/2 اندازه طبیعی ساخته شده و شامل 13 قطعه از جمله:

  نیم تنه، سر (2 بخش)، مغز، ریه (2 بخش)، قلب (2 بخش)، معده، کبد، کلیه، لوزالمعده، طحال و روده می باشد .