آرواره پایین اطفال

ناموجود

این مدل شکل و ترکیبی از مجموعه دندانهای دائمی کودک (11 – 14 ساله)، و همچنین ساختار دندان پوسیده را نشان می دهد همچنین توسط این مولاژ می توان 21 موقعیت مختلف را مشاهده کرد.

شناسه محصول: D-10002 دسته: