اطلس آناتومی بدن انسان

ناموجود

اطلس آناتومی بدن انسان در ابعاد 50×35 و شامل صفحات زیرمی باشد:

.

1. اسکلت بدن

2. عضلات بدن

3. استخوان بندی، شریانها و وریدها

4. اعصاب و عضلات

5. مغز

6. قلب

7. دستگاه تنفس

8. دستگاه ادراری

9. دستگاه گوارش

10. سینوس ها، حلق و بینی

11. دستگاه شنوایی

12. دستگاه بینایی

13. پوست، مو، ناخن و زبان

14. دندان ها

15. غدد درون ریز