بیماری ها و امراض دندان

ناموجود

این مدل شامل 25 نوع از انواع بیماری دندان مانند : دندان در حالت اماس یا ورم مهره، دندان در بیماری هاچینسون ، پوسیدگی دندان، دندان فاسد، دندان چرکی، آبسه ریشه، آبسه آلوئولار، و غیره می باشد.

این مولاژ قابلیت نمایش 25 موقعیت مختلف را دارد.

شناسه محصول: D-10018 دسته: