ستون فقرات با نمایش نقاط عضلات

ناموجود

در این مدل از رنگ قرمز و آبی برای نشان دادن عضلات استفاده شده اشت.

در سمت چپ ستون فقرات، نقاط شروع عضلات (قرمز) و نقاط اتصال عضلات (آبی) مشخص گردیده اند.

شناسه محصول: D-107A دسته: