ستون فقرات – لگن و استخوان ران – رنگی

ناموجود

 این مدل نشان دهنده ستون فقرات، لگن و استخوان ران بوده و بخش های مختلف ستون فقرات را با رنگ های مختلف مشخص کرده است.

 بخش هایی نظیر: مهره های گردن، مهره قفسه  سینه، مهره های کمر، استخوان خاجی و کوکسیکس (دنبالچه).

شناسه محصول: D-126C دسته: