سیستم گردش خون جنین

ناموجود

این مدل سیستم گردش خون جنین را نمایش می دهد که شامل قفسه سینه، حفره شکم، قلب، بند ناف و جفت می باشد.

شناسه محصول: D-42009