عضلات سر و گردن – ۱۰ قسمتی

ناموجود

این مولاژ از 10 قطعه جدا از هم تشکیل شده و شامل : جمجمه، چشم، بینی، قسمت داسی شکل مغز، نیمه راست و چپ مغز و شاه رگ گردن می باشد.

همچنین در این مدل 165 نقطه مختلف نمایش داده شده است.

شناسه محصول: D-18211 دسته: