عضلات مچ پا با نمایش اعصاب و عروق

ناموجود

در این مدل، شبکه ای از رگ های خونی، اعصاب، عضلات و لیگامان های مچ پا قابل مشاهده هستند.

این مولاژ شامل 9 قسمت مجزا بوده که قابلیت نمایش 52 موقعیت مختلف را دارد.

شناسه محصول: D-11309 دسته: