عضلات پا با نمایش اعصاب و عروق

ناموجود

مدل ایستاده پا که می توان مهم ترین عروق خونی، اعصاب و تمامی عضلات پای چپ را در آن مشاهده کرد.

این مولاژ از 10 قطعه جدا ازهم تشکیل شده و قابلیت نمایش 82 موقعیت مختلف را دارد.

شناسه محصول: D-11308 دسته: