لگن زن با نمایش عضلات و اندامها

ناموجود

این مولاژ جهت کمک به آموزش آناتومی لگن زن طراحی شده است که در آن ماهیچه های لگن و اندامهای لگنی در اندازه طبیعی قابل مشاهده می باشد.

شناسه محصول: D-125 دسته: