لگن و ۵ مهره – ۱/۲ اندازه طبیعی

ناموجود

این مدل شامل ساختار استخوان لگن، استخوان خاجی با استخوان دنبالچه و 5 مهره ی کمر بوده و در 1/2 اندازه واقعی ساخته شده است.

شناسه محصول: D-115A دسته: