مانکن آموزشی بخیه دست

ناموجود

این مولاژمدلی مناسب برای تمرین برش، بخیه و ‍پانسمان میباشد

از مهم ترین ویٰژگی های این مدل میتوان به کشش فوق العاده و حالت ارتجاعی پوست اشاره نمود، و این امر موجب میشود بتوان بیش از صدها بار از آن استفاده نمود.