مانکن آموزشی بخیه پا

ناموجود

با استفاده از این مولاژ می توان مهارت های اولیه جراحی همانند : بخیه زدن، بانداژ و غیره را شبیه سازی نمود

یکی از ویژگی های بارز مانکن آموزشی بخیه پا کشش فوق العاده و حالت ارتجاعی پوست میباشد که این امر موجب بالا بردن عمر محصول میشود.