مراحل زایمان ( ۳ عددی )

ناموجود

این مدل از سه بخش مجزا رحم، جنین و جفت تشکیل شده است و می تواند مراحل مختلف زایمان را نمایش دهد.

شناسه محصول: D-42007