مولاژ آموزش آی یو دی گذاری

ناموجود

شکل خوب این مولاژ به آموزش صحيح و واضح آی یو دی گذاری کمک می کند.

از ویژگی های مهم و کاربردی دیگر اين مدل می توان به مشاهده واضح موقعیت طبیعی و همچنين انحراف رو به جلو و برگشت رحم اشاره نمود.

شناسه محصول: D-B3