مولاژ اسکلت اندازه طبیعی با نمایش نقاط عضلات و رباط ها

ناموجود

در این مدل بر اساس نوع و بافت عضلات، اسکلت بدن انسان با نقاط قرمز و آبی در سمت راست نشان داده شده است و در سمت چپ، رباط ها قابل مشاهده هستند.

اندازه: 180 سانتی متر

وزن: 14 کیلوگرم

شناسه محصول: D-11102-1 دسته: