مولاژ اسکلت اندازه طبیعی

ناموجود

این مولاژ تمام جزئیات آناتومیک ساختار اسکلت بدن را نشان می دهد.
در این مدل برای نشان دادن موقعیت بهتر اندام های بالایی و تحتانی، از مفصل های متحرک استفاده شده است.

اندازه: 180 سانتی متر

وزن: 14 کیلوگرم

شناسه محصول: D-11101-1 دسته: