مولاژ اسکلت ۱/۲ اندازه طبیعی با نمایش نقاط عضلات

ناموجود

در این مدل بر اساس نوع و بافت عضلات، اسکلت بدن انسان با نقاط قرمز و آبی نشان داده شده است.

شناسه محصول: D-102C دسته: