مولاژ اسکلت ۱/۲ اندازه طبیعی

ناموجود

 این اسکلت شامل 200 استخوان از یک انسان بالغ به همراه جمجمه بوده و

شامل ویژگی هایی نظیر: فک متحرک، جمجمه قابل جابجایی ، بازوها و پاهای متحرك می باشد.

شناسه محصول: D-102 دسته: