مولاژ بیماریهای دهان و دندان

ناموجود

در این مدل که شامل 12 قسمت می باشد میتوان دندان طبیعی، پالپ یا عصب دندان، التهاب لثه، دندان فاسد، پر کردن دندان، و غیره را مشاهده کرد.

این مولاژ می تواند 12 موقعیت محتلف را نمایش دهد.

شناسه محصول: D-10017 دسته: