مولاژ تزریق وریدی با تجهیزات کامل

ناموجود

در این مولاژ شبیه سازی تزریق ، انتقال خون و خونگيري بازو امکان ‍‍‍پذیر میباشد.
این مدل جریان رفت و برگشت خون را با ورود سوزن به داخل رگ به خوبی نشان می دهد .
به دلیل استفاده از متریال با کیفیت در ساخت این مدل میتوان بارها عمل خونگیری را بدون نشت خون تمرین نمود.