مولاژ جمجمه و مغز

ناموجود

در این مدل آرواره و کاسه سر متحرک بوده و مغز درون جمجمه  شامل قسمت های زیر می باشد :

Parietal Lobe

Frontal Lobe

Occipital Lobe

Temporal Lobe

Encephalic Trunk

Cerebellum

شناسه محصول: D-104E دسته: