مولاژ حنجره با نمایش زبان و دندان

ناموجود

این مدل از 5 بخش تشکیل شده که ساختار آناتومیک حنجره از جمله: غضروف حنجره، عضلات حنجره و حفره حنجره را نشان می دهد.

تمامی قطعات در اندازه طبیعی شاخته شده و 55 موقعیت مختلف را نمایش می دهد.

شناسه محصول: D-13003 دسته: