مولاژ معاینه سینه

ناموجود

از این مولاژ جهت معاینه سینه، لمس تومور خوش خیم، لمس تومور بد خیم، غدد لنفاوی و…  استفاده می شود.

شناسه محصول: D-14