نمایش تولد و چرخش سر نوزاد

ناموجود

این مدل شامل دو استخوان کاملا هم شکل ولی قرینه و به شکل نیم دایره به نام استخوانهای بی نام، ساکروم، استخوان دنبالچه و جمجمه جنین است که بصورتی پایدار و محکم با استفاده از یک لوله فلزی انعطاف پذیر به مدل متصل شده است به صورتیکه میتوان جنین را در موقعیت دلخواه ثابت نمود.

شناسه محصول: D-127 دسته: